Alcor-Aircraft-EGT-Indicator-P-N-205-17A

Jag har två instrument likt de här. Eftersom det är dubbelinstrument, så kan jag koppla in alla fyra prober. Det som ligger mig i fatet är att förutsättningarna för instrumentets arbetsområde kontra var och hur proben jobbar i för miljö kanske inte harmonierar. I flygplanet är det en annan prob, den sitter en bit iväg från topplocket (blir kyld) men arbetar när motorn jobbar med… tja, kanske 65% effektuttag. Så om detta kommer att fungera får vi veta… en annan dag.