23) Kavitation

Kavitation

När jag frågar folk om de vet vad kavitation är, så brukar jag få en hel del svävande svar. Det finns hundratals och åter hundratals sidor att läsa om Kavitation men här ska jag nu förklara med mina egna ord.

För det första börjar vi med något som kallas Boyl’s lag. Tänk en upp och nervänd glasburk som står (hålls) på en vattenyta. I den stund burkens kant stöter i ytan är den helt fylld med luft. Om vi nu tänker oss att burken tryck nedåt i vattnet, så kommer vattentrycket att öka. Det vattentrycket kommer att klämma ihop luften i burken så luftens tryck ökar och volymen i burken minskar. (På ca 10 meters djup kommer volymen i burken att vara hälften av vad den var vid ytan, men trycket kommer att vara dubbelt.)

En helt annan grej som är konstig, men intressant och i sammanhanget högst relevant är att om trycket är högt så kokar vatten vid en högre temperatur än 100ºC. (Tänk kylsystem i moderna bilar – se ovan punkt 12) Omvänt är det tvärt om… Det går att koka vatten i rumstemperatur om bara trycket är tillräckligt lågt.

Nu till kavitationen. Tänk på en båtpropeller. Ta en snurra med…. 200 hästar så det är lättare att tänka sig att det på propellern finns en trycksida, och därför också en sugsida. På trycksidan är det….(någon i klassen… ja, just det… )…övertryck. Och på sugsidan, alltså undertryck. Små, oftast ytte-pytte-pytte-små gasbubblor (läs vattenånga*) som växer till sig i undertrycket, kanske t om vatten som kokar i bubblan (men på en yttepytte-nivå) hamnar helt plötsligt på den andra sidan av propellern – TRYCKSIDAAAANN! Bubblan vill då inte längre vara bubbla, utan snabbt som ögat (eller egentligen ännu snabbare) blir den hopklämd av det höga trycket så att den blir helt obefintlig. Detta kallas implosion och är motsatsen till explosion. I det ögonblick implosionen äger rum, sker det med sån kraft och hastighet att det rycks lös ett gäng atomer från propellerytan. Om detta får fortgå över en längre tid, så kan man se ett månlandskap, ja tom stora gropar i stålet. Detta är kavitationsskador. Ju större undertryck man har (som tex om man suger högt med en oljepump) desto större blir ju skillnaden mellan undertryck och övertryck. Alltså risken för kavitationsskador blir större.

* Det måste naturligtvis inte vara vatten, det kan vara någon annan vätska.