42) Kedjehjul

Myten om kedjehjul

I många år har jag läst i information om kedjedrifter att man aldrig ska använda kedjehjul med jämt antal tänder för då slits kedjorna och dreven mest. Resonemanget har varit att det är bättre att sprida ut slitaget på fler länkar än att rullarna får gå i samma spår. Jag är övertygad om att det är tvärs emot. Tänk vuxen och barn som går i snön. Först en stor fot, sen trampar en liten i samma spår och skapar sitt eget lilla avtryck, sen den stora foten som trampar sönder det lilla avtrycket och så vidare… Ni fattar säkert. Om den stora foten får gå i sitt väl trampade spår och den lilla i sitt eget, så blir slitaget som minst.

Men, antal tänder på hjulet spelar ingen roll om det inte ställs i relation med antalet länkar på kedjan. Jag ska visa en bildsvit som visar när jag roterar ett hjul 10 varv och där man kan se hur en markerad kedjelänk rör sig. Det tar en djäkla massa varv innan länkrullen kommer tillbaka i sin ursprungliga tandbotten. Bli inte förvirrade av extralappen jag satt dit vid Bild 3.

Utgångsläge, alltså Varv 0

Utgångsläge, alltså Varv 0

Varv 1

Varv 1

Varv 2

Varv 2

Varv 3

Varv 3

Varv 4

Varv 4

Varv 5

Varv 5

Bild 6

Bild 6

Bild 7

Bild 7

Bild 8

Bild 8

Bild 9

Bild 9

Bild 10

Bild 10