Allas vår början bliver svår…

© Copyright: Kopiering tillåten om källan anges..