34) Expansion av vatten

På en hel del olika forum har jag sett att många diskuterar hur mycket vatten expanderar när det blir uppvärmt. Vatten är lite knepigt på så sätt att det har högst densitet (alltså är tyngst) vid +4°. Blir det kallare eller varmare så sväller det. (ni vet – is spränger). Nästa lite speciella grej med vatten som värms är att det expanderar inte likvärdigt. Kurvan böjer av uppåt, alltså ju varmare desto mer sväller det.

Expansion vid 20°     0,00021

Expansion vid 50°     0,00046

Expansion vid 100°   0,00075

Den enkla formeln för volymökning är:

Volymen (av vätska i systemet) x Temperaturökningen (från tex 20° till 100°) x Expansionen

Om vi tar ett exempel för Herkules 1934 och för enkelhetens skull tar medelvärdet vid 50° så blir det:

47lit x 80° x 0,00046 = ca 1,73 liter

För att vara riktigt på den säkra sidan kan jag ju istället ta den största expansionen, alltså den vid 100° och dessutom låta vattnet få svälla från 0° – 100°:

47 x 100 x 0,00075 = ca 3,53liter

Jag har inget expansionskärl som i moderna motorer, utan låter kylvätskan få expandera i överänden av min trycklösa kylare. För att vara säker måste jag alltså ha ett extra utrymme på 3,5 liter för att vara säker på att kylvätskan ska få plats.