22) Mäta små vinklar

Mäta små vinklar.

Att en rät vinkel är 90º har väl inte undgått någon, eller att ett helt varv är 360º vet väl alla, men hur är det när vinkeln är mindre än 1 grad. Det är ju lätt att tro att man använder decimaler, men detta är inom mekaniken helt fel. När vi konstruerar maskiner använder vi (förutom radianer, men det tar vi en annan gång) något som kallas ”minuter” och ”sekunder”

Sålunda:

  • Man delar in ett varv i 360 grader
  • Man delar in en grad i 60 bågminuter (minuter) skrivs (enkel flugskit)
  • Man delar in en bågminut i 60 bågsekunder (sekunder) skrivs   (dubbel flugskit)

För den som är skarp i huvudräkning, kan se att det går 3600 bågsekunder på en grad (60 x 60 = 3600)