14) Cylinder- /Slagvolym

Hur räknar man ut Slagvolymen (det som oftast kallas Cylindervolymen) i en motor? Dags att plocka fram räknedosan igen… Om man känner till Cylinderdiametern och slaglängden (går ofta att läsa på nätet om det inte är känt) så gör man enligt följande:

cylinder

Radien, som skrivs ”r”  är ju (som synes i bilden) halva Cylinderdiametern. Genom att multiplicera (alltså ”gångra”) radien med sig själv, och sedan multiplicera med något som kallas ”pi” (vilket är 3,14) SAMT multiplicera med slaglängden, (här betecknat ”h” ) så får man volymen för en cylinder.

Tex: Herkules har borrningen, alltså diametern 89,67mm. Radien är ju hälften av diametern, så vi får dela med två. MEN en fiffig grej är att ta alla mått i decimeter… då får man svaret i liter, vilket man vill ha för en bilmotor. Slaglängden (h) är 80mm, alltså 0,8dm.

89,67mm är 0,8967dm… detta delas med 2, vilket ger… 0,44835dm

Formeln är r x r x 3,14 x h   (”x” betyder ”gångra”) alltså:

0,44835 x 0,44835 x 3,14 x 0,8 = 0,5049564 liter

Tar man detta gånger antal cylindrar så får man:

0,5049564 x 16 = 8,07930 liter. Detta avrundas så blir det 8,1. Herkules slagvolym är alltså 8,1 liter.

Jänkare har ju som bekant cylindervolymen i kubiktum. För att veta hur många kubiktum HERKULES har, så får man dividera (dela, skrivs ”/”) med 0,0164.

Alltså: 8,07930 / 0,0164 = 492,6 kubiktum (på engelska heter kubuktum cubic inch, alltså ci)   Herkules volym är alltså avrundat till  493ci