2) Myt om tappat oljetryck

Ända sedan 70-talet har jag hört om myten att B20 tappar oljetrycket om vipparmsbussningarna är slitna. (Resonemanget kan säkert tillämpas för andra bilmärken också). Jag säger ”-Inte alls!” Jag stöder mitt påstående enligt följande enkla beräkning:

Diametern för den oljekanal som försörjer vipparmarna är Ø5mm. Arean blir då 2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,62 mm²

Slitaget som Volvo specificerar i sin servicemanual är 0,10mm*. Vipparmsaxelns diameter är Ø22mm. Arean av det som är läckaget för vipparmens ena sida är 22,05 (halva slitaget per sida) x 3,14 x 0,05 =  3,46mm² x 2 (vipparmen läcker ur 2 sidor) = 6,9mm² Nu är det ju så att motorn har 8st vipparmar… Alltså tar vi 6,9mm² och multiplicerar med 8 och då får vi 55mm²

Alltså… redan inom godkänt servicespel läcker det åt helsike mer än vad kanalen kan försörja

Jag har för enkelhetens skull inte tagit hänsyn till de längder som oljan måste passera i den stipulerade arean enligt ovan. Men man kan ändå dra slutsatsen att smörjningen av vipparmarna är inte oljetrycksberoende, utan fungerar som om ni skulle stå med oljekannan och pytsa på en skvätt…

* Not:  2016-07-13. Ändrat spel från 0,15 mm till 0,10 mm.

__________________________________________________________

2017-08-28

Igår gjorde jag en upptäckt. Något jag inte tänkt på tidigare. Oljekanalerna i blocket och topplocket för smörjning av vipparmarna sitter inte mitt för varandra, alltså inte koncentriskt. Därför är det topplockspackningens spalt som avgör vilken strypning av flödet det blir där. Bredden på hålet i min packning är 7,8mm. Om man klämmer ihop den till 1mm så blir genomströmningsarean 7,8 mm². Det är en djäkla skillnad på 7,8 och 55 mm² vilket stöder mitt påstående att slitna vipparmsbussningar omöjligt kan påverka oljetrycket. Detta är en myt.