4) Kallstarter skadar

Kallstarter skadar motorn !!

I mitt arbete med att bygga ett centralt smörjsystem i torrsumputförande, har jag läst en djäkla massa böcker och pratat med diverse kunnigt folk om oljor, filter, pumpar, tryck, volym och allt därtill. I det sammanhanget har det gått upp för mig hur oerhört skadligt det är med korta körningar där motorn inte kommer upp i normal arbetstemperatur. Att det i oljan samlas kondensvatten och oförbrända bensinrester, har vi ju lärt oss. Men att oljefiltret inte filtrerar när oljan är kall, hade tidigare inte kommit till min kännedom. Jag trodde att överströmningsventilen (i filtret) bara behövdes om filtret var tätt av skit, men det är långt värre än så… I princip all kall olja passerar genom ventilen utan att passera filterpappen. Nu är det dags att lägga till en aspekt till. Att oljan befinner sig i tråget, är ju en mental bild vi alla kan ha. Men att oljan far genom motorns alla smörjställen med så´n fart som den gör, är inte lika klart. Enligt uppgift så passerar ca 0,5 liter olja varje sekund genom en småblocks Chevamotor.  Det betyder alltså att vår ”slurry” bestående av skitig spånmättad, ofiltrerad, vatten/bensin utspädda sk motorolja far runt många gånger per minut samtidigt som den ska hålla de rörliga delarna borta från lagermetallen… Tror inte det!