Bild3725

Proben som skall in och värmas av avgasströmmen ser ut så här. De fyra probernas kablar skall sedan stickas in i små klena rör jag beställt från ”Maskindelen” för att hållas på plats och inte komma i kläm under ventilkåpan.