Bild2846

Så här kan vi se de nya sträckaroken bredvid de gamla. På den plast som tidigare använts har jag låtit sidobrickorna glida direkt mot plasten. Detta är inte speciellt klokt. Det är bättre att rullarna får göra jobbet. Men det blev så när jag byggde för några år sedan, men nu blir det en förbättring.