Bild2837

… mäta kraften på vågen. Detta har alltså legat till grund för de beräkningar av krafter som byggs in i systemet, samt även den dämpning som också sker. Gummi har den utsökta förmågan att vilja bromsa självsvängningar till skillnad mot en vanlig fjäder. När en manick som är fjäderupphängd utsätts för självsvängning så ökas svängningen, medan en motsvarande pilligrej med gummifjäder istället bromsas upp av gummits interna självsvängningsdämpning. Man kan generellt säga att gummit dämpar mer ju mer svängningar det utsätts för. Fiffigt material!