Bild2763

… att helt enkelt ta ner pumphuset till halva höjden. Detta drar med sig en eller annan nackdel, men tanken är att vinsten skall bli större. Jag tappar tex möjligheten att använda O-ring för godset räcker helt enkelt inte till. Men risken för kavitation minskar på grund av att det blir två sugledningar som delar på volymen. I bild ses de två rotordelarna, varav den ena nersvarvad 14,2mm.