Bild2764

2017-03-17 Vid uppstarten använde jag endast en oljetryckspump. Det finns plats för två, och jag konstaterade under konstruktionsförloppet att det var närmast omöjligt att räkna på oljeförbrukningen. Eftersom det är så många lager, så slår en hundradel större vevpartispel stort på konsumtionen. Eftersom det fungerade bra vid uppstarten med en pump, tar jag nu ner deplacementet på mina båda pumpar genom…