Bild2662

En enkel grej som blev så krånglig och blev enkel igen… Jag har nu valt att acceptera (tills jag kanske ändrar mig) att det då och då låter lite om inte båda Bendixdreven går i ingrepp exakt. Jo, det felet kan ha uppstått för att huvudaxeln inte var kopplad till vevaxeln när test gjordes. Ljudet kan komma att försvinna vid belastning.