Bild2652

… det blev helt okey, för att inte säga bra. Varvräknare (Biltema, det blir en stor i bilen) oljetryck, fyra tempmätare, under flippkåpan – tändning, mittenknappen – startmotorer, mittenknappen har även lampa som lyser om oljetrycket är under 1,2 bar, nedre plastknapp – förtrycksoljepump, lampan till höger – laddning.