Bild2495

Här syns en ”thermostat” (stavas nuförtiden termostat) en tempgivare och urtaget för kabeln. Jag har som tidigare sagt att det blir en thermostat för varje block. Då får blocket själv bestämma hur mycket kylvatten som måste passera oavsett om blocket sitter längst bak eller fram. Detta tarvar fyra tempmätare.