Bild2493

PET-tejpen är luden som tyg och tål 150°C. I bild fäster jag kabeln mot thermostatbryggan. Det är alltså fyrkantröret som föser kylvatten via de fyra thermostaterna och sedan via ”övre kylrör” vidare mot kylaren