Bild3764

Att dämpa ljud i taket är i regel det mest effektiva sättet, och det märktes en tydlig skillnad i det i övrigt tomma och ekande rummet. Redan med endast takskivor minskade bullret från mina kompressorer med 3dB, vilket motsvarar en halvering av oljudet.