Bild3741

2019-02-08 På kåserisidan Tankar & Funderingar nämner jag ett rör som tog en hel söndag att få till. Det var attans roligt att tillverka det, så jag hoppas det kommer att fungera som tänkt. Att mäta stökiometriska topptemperaturen för att hitta lambda 1 går absolut att göra, men jag vet inte om givarens värde gentemot mätaren skala stämmer. Men det sitter en potentiometer i mätaren så i värsta fall kanske den kan bytas mot en med annat värde.