Bild3720

Detta hade jag inte fixat med att bara hålla borrmaskinen för hand. Det är väl värt jobbet att göra en fixtur och få koll på processen. Hålet skall luta ca 6° för att inte proben skall ta i thermostatbryggan. Den senare är av förklarliga skäl demonterad, och syns följaktligen inte i bild.