Bild3682

… så i bild kan vi se de hål som skall inrymma slangen som går från motorns insugsrör till själva vakuummätaren. Pinnarna som syns är proppar för de hål jag borrat för kullagerkulorna. De hålen passerar alltså slanghålen, men proppats fram till slanghålet. Detta är svårt att förklara utan bild, men förstår ni inte, så skit i det, släpp det och gå vidare.