B4

Här kan vi se hur verktygets ände håller spjället i en position där den sen kan synkas med övriga spjäll. Att det vid stängt läge blir olika öppning har troligen inte så stor betydelse, eftersom det blir ett ”tvärt-om-förhållande” då. Det blir alltså en pytteliten skillnad i öppningshål för bränsle-luftgaserna. När spjällen är öppnade som i bild, så är de i tämligen exakt lika position. Men finliret behöver ske med vakuummätning. (kolla så konstigt stavat, men det är faktiskt rätt)