Bild3680

2019-01-19 För att minska wobbling av kedjorna tarvas perfekt synkronisering av cylinderblocken. Detta sker med olika delsystem, alltså såväl karburatorer som tändning mm. Detta verktyg har jag konstruerat för att få gasspjällen injusterade till ett synkroniserat grundläge innan finlir som skall ske med vakuummätning i insugsrören. Mer om detta i kommande uppdatering. (Håller på att bygga ett synkroniseringsverktyg för vakuummätning)