Bild3500

Det här är tolkar jag använder när kedjespännarna justeras. Det stoppas in mellan spännoket och glidplasten. På så sätt får jag koll på hur hårt oken skall dras mot kedjan, och allt blir justerat lika.