Bild3437

Spårslipning för att motorsilikonen skall kunna flexa bättre. Om silikonet kan sträcka sig tre gånger så är det bättre om det finns ett spår. Är spåret 0,5mm djupt så kan det flexa 0,5 x 3 = 1,5mm. Om ytan är helt ihopklämd så blir det 0 x 3 = 0mm.