Bild3403

Men för att fräsa ett spår behövs ett skärstål. Det sitter fast i en hemtillverkad hållare som sedan sitter i något som kallas ”ursvarvningsverktyg”. Hållaren för snabbstålet har jag tillverkat av en skruv som man kan se resterna av.