Bild3392

Min plan är alltså att fräsa ett spår i locket istället. Men eftersom locket är gjutet, så finns det bara en yta som är maskinbearbetad och lämplig att spänna mot. Måste alltså bygga en fixtur till detta som håller locket på plansidan.