Bild3393

Oljepumparna då…? Jag har ju kapat ner höjden på pumphusen, och sänkt deplacementet (alltså, antal pumpade kubikcentimeter per varv) Problemet är att den kant jag kapat bort var bred för att inhysa en O-ring.