Bild3221

Detta börjar med en järnbit som får ett ovalt spår med mindre area än resten av systemet. Spåret lutar dessutom 45° för att bättre lira med burkens mantelyta som den skall följa. Svårt att gissa hur stor arean skall vara… Får nog göra om den här biten några gånger.