Bild3203

Här blir det en propp för att täta hålet för kopplingsarmen. Jag ska så småningom köpa en hydraulcylinder som trycker på kopplingen, så hålet för armen behövs inte längre.