Bild2833

2018-06-16 Bygget har stannat upp en del på grund av vårbruket, rabatter som rensats, gräsmattor räfsats samt… som här… spolat uppfarten. Det tråkiga är att sedan jag spolade har den blivit skitigt igen. Dessutom… snickrande, byte av varmvattenberedare mm.