Bild2800

Bergs Mekaniska i Molkom har skurit de här bitarna i 30mm plåt. Efter att skärfilen mejlats kom jag på en smärre justering vilket medförde att biten skall se ut som ett L istället för ett T.