Bild2694

Strömmen påslagen för första gången. YEAH!! Och ”hallelujamoment” Startmotorerna klarar att dra runt en ej inkörd Herkulesmotor med god fart. YEAH – OUIPPII – YEAH!!! Men jag hann göra en tabbe som kostade en bränd kabel. På solenoiderna sitter två flatstift. Utan att tänka och ifrågasätta så antog jag startknappström på den ena och jord på den andra, FEL! Startknappströmmen var naturligtvis rätt, men det andra är den tåt som förbikopplar förkopplingsmotståndet på tändspolen. (som jag skrivit om tidigare på Tekniksidan/Cross Fire) Jord hämtar solenoiden från ett av rotorns kol. Detta för att startmotorn inte ska varva ihjäl sig om den går utan belastning.