IMG_0551

I det röda röret sticker det fram en skruv. Inne i röret sitter en mutter. Det innebär att skruven (som hänger ner på undersidan) aldrig kan tappas. Det är alltså den skruven som med sina tre bröder håller ihop luftburken. För att dra den muttern har jag fått svarva till en speciell hylsa som får komplettera verktygssatsen.