Bild2547

Det behöver inte längre vara så högt, nu när motorn är ”färdigbyggd”… Här har jag hängt på såväl ventilkåpa som karburatorer. Kåpan måste dock bort igen för att kunna montera alla ledningar kring karburatorerna.