IMG_0520

Det blir lite speciellt när man har en 16-cylindrig motor med dubbla fördelare. Av nämnda anledning har jag fräst och stansat markering på remhjulet för respektive fördelare som sitter 45° isär. Det finns en markering A för den första och B för den andra fördelarens markering. Men när man ska justera tändningen, ser man inte om man är på den första eller andra av markeringarna när stroboskoplampan blinkar.