Bild2322

Genom att svarva till dylika hylsor om dels passar mot fördelningsröret, dels kan härbärgera änden på en fjäder kommer jag att bli trygg att de aldrig kan lossna igen.