IMG_0455

Jo, jag upptäckte att pumpen bottnar vid maxlyft och lägger en stor kraft på armen som trycker mot kamaxeln. Själva bilden är dåligt tagen, för i förgrunden syns en nock för ventillyft. Bakom den är den excentriska glidytan för bränslepumparmen.