thumbnail_IMG_0453

När plunchen öppnat som mest, alltså träffar täthuven, så ser det ut så här. Konklusion: Det spelar ingen roll vilken fjäder jag stoppar i ventilen… När plunchen hamnat i detta läge så är det den totala arean i de tre slipningarna som bestämmer hur mycket olja som strömmar över. Det var alltså slumpen som gjorde att mitt tryck råkade bli det som det blev genom det läckage som sker i de slipade slitsarna. Det var alltså därför jag inte kunde få någon skillnad oavsett vilken fjäder jag stoppade in. Lösning: Minska pumparnas kapacitet. Ahh! Jag älskar teknik! Mer om detta… en annan dag.