Bild2100

Efter att jag testat lite blandade fjädrar har jag fortfarande lite onödigt högt oljetryck. Jag vill sänka det för att ha mer mariginal mot returpumparna som sitter i vevhuset. Ju högre tryck jag har på in-ledningen, dess mer volym pumpas in. Min motor kommer att gå så snällt och lågt belastad att det inte behövs så högt tryck / stort flöde. Det är skillnad mot dragracing eller drifting-motorerna, som behöver kyla sina lagerytor.