Bild2069

Om oljetrycket på tomgång är för högt, så blir flödet större in än vad returpumparna förmår klara av. Överströmningsventilen i tryckpumparna öppnar vid 60psi, alltså 4,14 bar.