IMG_0203

Jag fick för mig att pumparnas överströmningsventil läckte igenom olja för att mottrycket var för stort. Jag blev ju ”bränd” av motståndet i röret i början av denna uppdatering. Tanken fanns också att motståndet i sugsilen var för stor.