Bild2033

… tillverkning av ny remskiva eller upptrimning av frekvensomriktaren. Den är ställd på 14,5 Ampere och orkar inte dra Herkules utan att lösa ut efter ca en minut. Dessutom… och detta är surt… Returpumparna orkar inte sänka nivån i vevhuset som önskat. Ska prova att plocka ur dem och ”steloperera” de inbyggda överströmningsventilerna så får jag se om det räcker. Annars måste jag via hålen som bottenpropparna sitter i fixa ett rörsystem och en ytterligare pump för varja fack. Någon som vet om en torrsumppump? Nehe.. Jaja… det löser sig nog… en annan dag.