Bild2035

MEN, jag är så dum i huvet… När jag och min assistent Serka fyllde upp motorn med olja och skulle pumpa för att fylla rörsystemet… så hände inget. Jag kom då på med en svordom att jag pumpar ju för tusan olja rakt ner i tanken. Dumdjävel! Det blev en timme i svarven för att tillverka en adapter som sitter i oljefiltergängan istället. Då är det fullt spett ut i rörsystemet, och då gick det bra. Här ritade jag och förklarade mitt misstag.