Oljelock-1

Kom då på iden att fylla genom hålet där överströmningsventilen sitter i en av oljetryckpumparna. Genom att lossa proppen och plocka ur fjäder och kägla så har jag fritt tillträde till systemet så nära tryckpumpens hjul jag kan komma.