Bild2011

I bild sitter alla glas på plats, de ska bara efterdras. Ni förstår säkert att detta är en högst tillfällig lösning som bara behövs när jag kollar och utprovar vid min intrimning. Sedan blir det riktiga sidoluckor även här.