Bild1979

Låsmuttern är alltså inte dragen stumt, utan trycker så mycket jag bestämt genom att räkna antalet flanker jag dragit till muttern sedan kontakt med tallriksfjädern. En flank = 60°