Bild1972

… som läggs ihop som ett paket med distanser. Förhoppningsvis skall detta omvandla en del av oljedimman till oljedroppar innan vevhusgaserna fortsätter upp mot luftrenaren.