bild0730

2016-11-11 Här är en frän nostalgigrej. Det är en apparat man använder för att testa tändfördelare. 1972 PRYade (idag tror jag det heter PRAO) jag på Bilelektriska hos Ingemar ”Bredde” Bergström. Det gick så pass bra att jag fick jobba där några gånger i veckan för att dryga ut de slantar som skulle fylla tanken på såväl moppen som 125an. Ibland fick jag det oerhörda förtroendet att stå vid denna apparat för att kontrollera tändkurvor och justera brytarspetsar.